Practical information

Visit our city

Are you coming with your family not finding fun in sailing? No problem! We can offer you plenty of attractions while you are on the boat.

Just visit:
http://www.szczecin.eu/en/odwiedz_szczecin
If you have any special requirements just contact us.
Odwiedź nasze miasto

Czy przyjeżdżasz ze swoją rodziną? Nie ma problemu! Możemy zaoferować mnóstwo atrakcji, gdy ty jesteś na łodzi.

Wystarczy odwiedzić:
http://www.szczecin.eu/en/odwiedz_szczecin
Jeśli masz jakieś specjalne wymagania, skontaktuj się z nami.Special offer

We are able to arrange time for your family and friends on the RIB boats during event. Cost for one hour is 50 PLN/person. You need to declare timing in entry form.
Oferta specjalna

W czasie imprezy możemy zorganizować czas dla rodziny i przyjaciół na statkach RIB. Koszt za jedną godzinę to 50 PLN / osobę. Musisz zadeklarować liczbę osób i czas wypożyczenia w formularzu zgłoszeniowym.

Photo Gallery

The Place

Centrum Żeglarskie, Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin