Program and documents

SCHEDULE

 1. 09.00 to 11.00 on Friday 27 July: Registration for competitors at the race office located in Centrum Żeglarskie, Przestrzenna 19-21, Szczecin (Sailing Center of Szczecin), boats station, measurement
 2. 11.00 on Friday 27 July: Opening ceremony
 3. 11.30 on Friday 27 July: The first briefing for skippers
 4. 12.25 on Friday 27 July: The warning signal for the first race
 5. 28 to 29 July: Races. The scheduled time of the warning signal for the first race of the day is 11.00.
 6. Last possible time for warning signal is 13.00 on 29 July 2018 (Sunday).
 7. 15.00 on Sunday 29 July: Final Ceremony.
 8. Slipway is available from 18.00 Thursday 26 July till 18.00 Sunday 29 July.
Kalendarium regat

 1. piątek 27 lipca - 09.00 do 11.00: rejestracja dla zawodników w biurze regat zlokalizowanym w Centrum Żeglarskim, Przestrzenna 19-21, Szczecin, postój jachtów, pomiary
 2. piątek 27 lipca 11.00: ceremonia otwarcia
 3. piątek 27 lipca 11.30: odprawa sterników
 4. piątek 27 lipca 12.25: sygnał ostrzegawczy dla pierwszego wyścigu
 5. 28-29 lipca: Wyścigi. Zaplanowany czas sygnału ostrzegawczego dla pierwszego wyścigu w danym dniu wynosi 11.00.
 6. Ostatni sygnał ostrzegawczy będzie o godz. 13.00 w dniu 29 lipca 2018 r. (niedziela)
 7. 16.00 w niedzielę 29 lipca: Ceremonia końcowa.
 8. Slip jest dostępny od 18.00 czwartek 26 lipca do godz. 19.00 w niedzielę 29 lipca
MEASUREMENTS

 1. Each boat shall have a valid certificate.
 2. A boat or equipment may be inspected at any time for compliance with class rules and Sailing Instructions. On the water or after arriving in harbour, a boat may be instructed by the race committee measurer to proceed immediately for inspection.
 3. Measurements is scheduled at:
  • July 26, 2018 from 17.00 to 20.00.
  • July 27, 2018 from 09.00 to 12.00.
  Measurement is not mandatory.
 4. No more than one set of sails shall be presented for equipment inspection.
 5. Nationality letters and sail numbers and are required on main sails
POMIARY

 • Każdy jacht powinien posiadać ważny certyfikat pomiarowy.
 • Jacht lub wyposażenie mogą być sprawdzane w każdej chwili pod kątem zgodności z przepisami klasy i instrukcją żeglugi. Na wodzie lub po przybyciu do portu, jacht może zostać poddany pomiarom przez mierniczego klasy lub komisję regatową.
 • Pomiary zaplanowano na:
  • 26 lipca 2018 r. w godzinach 17:00-20:00.
  • 27 lipca 2018 r. w godzinach 09:00-12:00.
  Pomiar nie jest obowiązkowy.
 • W celu pomiarów żagli należy przedstawić tylko jeden zestaw żagli.
 • Znaki rejestracyjne jachtu (numery na żaglu) wymagane są na grocie.

Photo Gallery

The Place

Centrum Żeglarskie, Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin