Class Nation Sail-no Skiper (name lastname) Crew member1 (name lastname) Crew member2 (name lastname)
1 Racer Poland POL-13 Bartosz Piotrowski Adam Szymborski xxx xxx
2 Racer Poland POL 82 Jacek Kuczyński Alicja Antczak-Kuczyńska Damian Kuczyński
3 Racer Polska Polska 80 Maciej Grodzki Robert Myczko Jarosław Krawczak
4 Crusier Poland Pol-133 Marcin Pietrzak Łukasz Paszko x x
5 Proto Polska POL88 Maciej Twarowski Mirosław Zając Roman Walczak
6 Proto Polska POL 333 Rafał Sawicki Joanna Mariańska Krzysztof Mariański
7 - GnNkuMVyQRfJLqS ifdlmIugODhPso lUvjetLowYT ZLfjTQNMkUEIpSO DZNXECULbT Xrjaygluc vZUILeWpP kZyltEobVuFUgRf
8 - IYOakHWSKompJfw WiLEGqCh YkqXETuo TbvfjshqLSpMleD qiorLfNGDgAOIH GnsQKctzqm MPfNInHB NGsBWgDiFL
9 - rcRDdjIz CIySQBibPlhKDVRx NwbxjAny GmNVulcPHneQoY xmaIkFZLoe lCkZHVKPeGv iwpCGausNAfX vwtbHyWPDeijXB
10 - VYWChaLgDpQOtK GouYXWFRs lLoUSdeRP jDCEQFxIiVgXcNGZ lLCItXuceNEiPGa KDONuRcF fabnNcoCWyqBsp CorjyNZptPWEKIJA
11 Proto pcigdrrbdv jlqgqxwnhw James Smith James Smith James Smith
12 Crusier eojzuhiqbq dhimxekpoq James Smith James Smith James Smith

Photo Gallery

The Place

Centrum Żeglarskie, Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin